ZM BERGER

BergerJsme Slezané. My víme, jak chutnají domácí uzeniny a tradiční jídlo. Jako vaří naše babičky, dávají své srdce a duši do každého připravovaného chodu. V našem závodě, je to jako v rodině, sdílíme vášeň pro vytvoření skutečné slezské kuchyně. Víme, co potřebují Slezská klobásy a šunka, aby je každá hospodyně podávala s pýchou. Díky našim zkušenostem a píli se na Vaše stoly dostávají kvalitní výrobky s garancí dokonalé chuti Berger.
Maso Závod Berger se váže od začátku podnikatelské činnosti se slezským městem Rydułtowy, které se nachází na malebné Rybnické plošině. Závody združené ve Slezkém Cechu řezníků se sídlem v Katovicích, byly v roce 2002 sázky přeneseny do nového zařízení, které se svou moderností a velikostí poskytují větší výrobní kapacitu a zaručit nejvyšší kvalitu našich výrobků. V zájmu zachování neměnné normy, v roce 2004 to byl zaveden systém kontroly kvality HACCP, a Závod je pod dohledem okresního veterinárního lékaře.
Společnost Berger se zabývá procese vytváření slezské kuchyně komplexně – od nákupu prasat po velkoobchodní a maloobchodní prodej našeho zboží.
Nejdůležitějším článkem v distribuci produktů Závodů Berger jsou firemní prodejny roztroušeny po celém regionu Horního a Dolního Slezska. Právě v nich najdete celou řadu slezských klobás, šunek a uzenin v znamení Berger.
 

 

 


 

PO NAŠEMU

Berger
Jsme som Ślōnzoki. Znōmy chuť hańdownych wyndzōnek a tradiční łobiadōw. Taková jake warzōm naše ohmů, wkłodajōnc cołke syrce v kożde rychtowane jedle. V našem Werku, to choby v familiji, dzielymy srpna grajfkōm majstrowanio rychtig ślōnskich szpecyjałōw. Wiymy co ślōnskim wōsztōm interiéry a szinkōm, řekl hospodyni kożdo podowała jim zocōm. Skiz naší doświadczynio a staranio, na vašem stole trefiajōm koní zocne se zárukami fajnistego szmaku Berger.

Werk řezník Berger piyrwy loď do cíle sám skamracōny jim ślōnskim miastym Rydōłtowy, co se skrývá Wele wiyrchnio-plackatyj Ziymie Rybnickij. Lon je v kōmpaniji Ślōnskigo celovečerním Masorzy a Wōszciorzy jaké rzōndzōm v Katovicích, a 2.002 rok Werk zostoł przekludzōny na novém náměstí, Kaj jeho nowomodność a wielgość DOWO winkszy szwōng produkcyji a do týmů gwarancjo nojwyższyj kvalitu našeho szpecyjałōw. A to Momy snažit Durs utrzimanie sztandartōw, pak v 2004 rok wkludziyli jsme systym kontroly kontroly kvality HACCP, a Werk Wach je okresní flajbyszałera.

Chyto Berger Fiyrma srpna prázdné cołkościowego procysu majstrowanio ślōnskich szpecyjałōw – od kupowanio plazů, AZE po prodeji velkoobchodu a detaliczno wszyjskigo jaké złōnaczy.
Nojważniyjszym distribuce kōnskiym výrobků Werku Berger, SOM fiyrmowe obchody, rozsiōne po cołkim Horní Słońsk a podobně Dolní Słońsk. A je to Praja tam, zocne Klijynty, znojdōm kożdo Zortam náš ślōnskich wōsztōw, szinek a wyndzōnek obłōnaczōnychy znakiym Berger

 

 

 


 

KVALITA

BergerPřijetí rozhodnutí vlastníky v roce 1997, postavit nový závod mělo za úkol vytvořit nový standard kvality a zvýšení produkce, která již stála na vysoké úrovni.Investice byla milníkem v historii závodu.
Byla postavena budova s nesrovnatelně většími výrobními prostory, sklady, při použití moderních materiálů. Byla sprovozněna nová linka pro ubíjení, která je vybavena nejnovější technologií, která zaručuje nejvyšší kvalitu výrobků.

Zaručená identifikace, a pozděší odvolání kterékoliv části nemocného zvířete. Vhodný systém kontroly přicházejících zvířat umožňuje pozastavit kusy pocházející od podezřelého dodavatele. Společnost zavedla a dodržuje Systém analýzy rizika a kontroly v kritických bodech HACCP od roku 2004.

Všechny technologické linky, stroje a zařízení, které využíváme splňují požadavky zdravotních a bezpečnostních předpisů platných v Evropské unii.