ZM BERGER

BergerJesteśmy  Ślązakami. Znamy smak domowych wędzonek i tradycyjnych obiadów. Takich, jakie gotują nasze babcie, wkładając całe serce w każde przygotowywane danie. W naszym Zakładzie, jest jak w rodzinie, dzielimy się pasją tworzenia prawdziwych śląskich specjałów. Wiemy czego potrzebują śląskie kiełbasy i szynki, aby każda gospodyni podawała je z dumą. Dzięki naszemu doświadczeniu i staranności na wasze stoły trafiają szlachetne produkty z gwarancją doskonałego smaku Berger.

Zakłady Mięsne Berger od początku działalności związane są z śląskim miastem Rydułtowy położonym na malowniczym Płaskowyżu Rybnickim. Zrzeszone w Śląskim Cechu Rzeźników i Wędliniarzy z siedzibą w Katowicach, w 2002 roku Zakłady zostały przeniesione do nowego obiektu, który swoją nowoczesnością i rozmiarem zapewnia większe możliwości produkcji oraz gwarantuje najwyższą jakość naszych wyrobów. W trosce o utrzymanie niezmiennych standardów w 2004 roku został wdrożony system kontroli jakości HACCP, a Zakład znajduje się pod nadzorem powiatowego lekarza weterynarii. 

Firma Berger zajmuje się kompleksowo procesem tworzenia śląskich specjałów – od skupu trzody po sprzedaż hurtową i detaliczną swoich towarów. 

Najważniejszym ogniwem dystrybucji produktów Zakładów Berger są  rozsiane w całym rejonie Górnego i Dolnego Śląska własne sklepy firmowe. To właśnie w nich znajdą Państwo pełen wybór śląskich kiełbas, szynek i wędzonek sygnowanych znakiem Berger.

 

 

 


 

PO NOSZEMU

Berger

My sōm Ślōnzoki. Znōmy szmak hańdownych wyndzōnek i tradycyjnych łobiadōw. Takich, jake warzōm nasze ōmy, wkłodajōnc cołke syrce we kożde rychtowane jodło. We naszym Werku, je choby we familiji, dzielymy sie grajfkōm majstrowanio rychtig ślōnskich szpecyjałōw. Wiymy czego trza ślōnskim wōsztōm i szinkōm, coby kożdo gospodyni podowała je ze zocōm. Skiż naszego doświadczynio i staranio, na Wasze stoły trefiajōm zocne kōnski ze gwarancjōm fajnistego szmaku Berger.

Masarski Werk Berger łod samego piyrwy skamracōny je ze ślōnskim miastym Rydōłtowy, co leży wele wiyrchnio-plackatyj Ziymie Rybnickij. Je łōn we kōmpaniji Ślōnskigo Cecha Masorzy i Wōszciorzy co rzōndzōm we Katowicach, a we 2002 roku Werk zostoł przekludzōny na nowy plac, kaj jego nowomodność i wielgość dowo winkszy szwōng produkcyji i ku tymu gwarancjo nojwyższyj jakoście naszych szpecyjałōw. A że mōmy staranie na durś utrzimanie sztandartōw, to we 2004 roku wkludziyli my systym kōntrole jakoście HACCP, a Werk je wachowany przez powiatowego flajbyszałera.

Fiyrma Berger chyto sie blank cołkościowego procysu majstrowanio ślōnskich szpecyjałōw – od kupowanio gadziny, aże po sprzedej hurtowo i detaliczno wszyjskigo co złōnaczy.

Nojważniyjszym kōnskiym dystrybucje produktōw Werku Berger, sōm fiyrmowe sklepy, rozsiōne po cołkim regiōnie Gōrnego Ślōnska i tyż Dolnego Ślōnska. I to praje tam, zocne Klijynty, znojdōm kożdo zorta naszych ślōnskich wōsztōw, szinek i wyndzōnek obłōnaczōnychy znakiym Berger.

 

 

 


 

JAKOŚĆ

BergerPodjęcie przez właścicieli w 1997 roku decyzji o budowie nowego zakładu miało za zadanie stworzenie nowej jakości oraz podwyższenie standardu produkcyjnego, który juz stał na wysokim poziomie. Inwestycja ta była krokiem milowym w historii zakładu.

Wybudowano obiekt o nieporównywalnie większej przestrzeni produkcyjnej, magazynowej, zastosowano nowoczesne materiały. Oddano do użytku linię uboju trzody chlewnej, wyposażoną w najnowocześniejszy sprzęt, który gwarantuje wyroby najwyższej jakości.

Zagwarantowano identyfikację, oraz później wycofanie wszelkich części chorego zwierzęcia. Odpowiedni system kontroli zwierząt przychodzących umożliwia wstrzymanie sztuk pochodzących od podejrzanego dostawcę. Firma wdrożyła i utrzymuje Zakładowy System Analizy Zagrożeń i Kontroli w Punktach Krytycznych tzw. HACCP od 2004 roku.

Wszystkie używane przez nas linie technologiczne, maszyny i urządzenia spełniają wymogi przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa obowiązujące w krajach Unii Europejskiej.