ZM BERGER

BergerWe are Silesians. We know the taste of home-made smoked meat and traditional dinners. Such as the ones cooked by our grandmothers, putting their heart and soul into every prepared dish. Our plant feels just like a family, we share the passion of manufacturing genuine Silesian specialities. We know what the Silesian sausages and hams need, so that every housewife would serve them with pride. Thanks to our experience and greatest care refined products with a guarantee of perfect Berger flavour reach your tables.
Berger Meat Factory from commencement of its business activity is related to the Silesian city of Rydułtowy located on a picturesque Rybnik Plateau. Berger Meat Factory associated in the Silesian Guild of Butchers and Manufacturers of Processed Meat with its registered seat in Katowice, was in 2002 relocated to the new facility, ensuring by its innovativeness and size broader manufacturing capability and guaranteeing the highest quality of our products. In order to maintain constant standards in 2004 HACCP Quality Management System was implemented, and the Plant has been supervised by the District Veterinary Officer. Berger Company deals with complex process of manufacturing of Silesian specialities – from purchase of pigs to wholesale and retail sale of its products. Own factory shops scattered all over the Upper and Lower Silesia comprise the most important level of distribution chain of the Berger products. In such shops you will find the full selection of Silesian sausages, hams and smoked pork sirloins of the Berger brand.
 

 

 


 

PO NOSZEMU

Berger

My sōm Ślōnzoki. Znōmy szmak hańdownych wyndzōnek i tradycyjnych łobiadōw. Takich, jake warzōm nasze ōmy, wkłodajōnc cołke syrce we kożde rychtowane jodło. We naszym Werku, je choby we familiji, dzielymy sie grajfkōm majstrowanio rychtig ślōnskich szpecyjałōw. Wiymy czego trza ślōnskim wōsztōm i szinkōm, coby kożdo gospodyni podowała je ze zocōm. Skiż naszego doświadczynio i staranio, na Wasze stoły trefiajōm zocne kōnski ze gwarancjōm fajnistego szmaku Berger.

Masarski Werk Berger łod samego piyrwy skamracōny je ze ślōnskim miastym Rydōłtowy, co leży wele wiyrchnio-plackatyj Ziymie Rybnickij. Je łōn we kōmpaniji Ślōnskigo Cecha Masorzy i Wōszciorzy co rzōndzōm we Katowicach, a we 2002 roku Werk zostoł przekludzōny na nowy plac, kaj jego nowomodność i wielgość dowo winkszy szwōng produkcyji i ku tymu gwarancjo nojwyższyj jakoście naszych szpecyjałōw. A że mōmy staranie na durś utrzimanie sztandartōw, to we 2004 roku wkludziyli my systym kōntrole jakoście HACCP, a Werk je wachowany przez powiatowego flajbyszałera.

Fiyrma Berger chyto sie blank cołkościowego procysu majstrowanio ślōnskich szpecyjałōw – od kupowanio gadziny, aże po sprzedej hurtowo i detaliczno wszyjskigo co złōnaczy.

Nojważniyjszym kōnskiym dystrybucje produktōw Werku Berger, sōm fiyrmowe sklepy, rozsiōne po cołkim regiōnie Gōrnego Ślōnska i tyż Dolnego Ślōnska. I to praje tam, zocne Klijynty, znojdōm kożdo zorta naszych ślōnskich wōsztōw, szinek i wyndzōnek obłōnaczōnychy znakiym Berger.

 

 

 


 

QUALITY

BergerBerger Meat Factory from commencement of its business activity is related to the Silesian city of Rydułtowy located on a picturesque Rybnik Plateau. Berger Meat Factory associated in the Silesian Guild of Butchers and Manufacturers of Processed Meat with its registered seat in Katowice, was in 2002 relocated to the new facility, ensuring by its innovativeness and size broader manufacturing capability and guaranteeing the highest quality of our products. In order to maintain constant standards in 2004 HACCP Quality Management System was implemented, and the Plant has been supervised by the District Veterinary Officer. Berger Company deals with complex process of manufacturing of Silesian specialities – from purchase of pigs to wholesale and retail sale of its products. Own factory shops scattered all over the Upper and Lower Silesia comprise the most important level of distribution chain of the Berger products. In such shops you will find the full selection of Silesian sausages, hams and smoked pork sirloins of the Berger brand.